CTCP Bất động sản Thế Kỷ bị phạt vì vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra quyết định phạt hành chính Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, với tổng số tiền phạt lên tới 185 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định; vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan...
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 18/8/2022, ban hành Quyết định số 607/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 1, tòa B Sky City số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội), cụ thể:

- Phạt tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê số lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT); Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không có nội dung về Ủy ban kiểm toán, thông tin về Kế toán trưởng và Ban điều hành.

- Phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Trước đó, trong năm 2020, 2021, Công ty đã thực hiện cấp các khoản vay cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, tổ chức liên quan bà Nguyễn Minh Hồi - Thành viên HĐQT của Công ty, Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết Cen, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc của Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Vương Văn Tường - Thành viên HĐQT của Công ty, bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Tổng Giám đốc của Công ty khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Công ty cấp khoản vay cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức liên quan cổ đông Công ty (CTCP Tập đoàn Thế Kỷ).

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ là 185 triệu đồng.