Công bố nhãn hiệu tập thể “Mộc Thụy Lân”

NDO -

Ngày 28/4, UBND xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu tập thể “Mộc Thụy Lân” dùng cho các sản phẩm nghề mộc của xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Mộc Thụy Lân” cho đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Hội Nông dân xã Thanh Long.
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Mộc Thụy Lân” cho đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Hội Nông dân xã Thanh Long.

Làng nghề mộc Thụy Lân được công nhận từ năm 2008, có khoảng 200 hộ làm nghề, với sản phẩm giường, tủ, bàn, đồ mỹ nghệ… tạo công ăn việc làm cho từ 400-500 lao động; làng nghề đã mang lại nguồn thu lớn cho những hộ làm nghề khoảng 30 tỷ đồng/năm.

Ngày 8/2/2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 8649/QĐ-SHTT cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể số 410651 mang tên “Mộc Thụy Lân” cho chủ sở hữu nhãn hiệu là Hội Nông dân xã Thanh Long.

Để quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mộc Thụy Lân”, Hội Nông dân xã Thanh Long đã ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; bộ tiêu chí chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Mộc Thụy Lân”; quy chế sử dụng tem, nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể; quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể; quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm; hệ thống sổ sách theo dõi nhãn hiệu tập thể.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Mộc Thụy Lân” cho đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu; Hội Nông dân xã Thanh Long đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể cho 30 hộ làm nghề ở thôn Thụy Lân, xã Thanh Long.