Công an chính quy về cơ sở tạo chuyển biến rõ rệt về an ninh, trật tự

NDO -

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đến nay, lực lượng này đã hòa nhập tốt với nhiệm vụ mới, góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

An ninh, trật tự tại cơ sở được củng cố vững chắc khi Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 241/241 xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
An ninh, trật tự tại cơ sở được củng cố vững chắc khi Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 241/241 xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Sau hơn 2 năm triển khai, ngày 18/9/2020, Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn thành việc điều động, bổ nhiệm, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 241/241 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm mỗi đơn vị Công an xã có 5 đồng chí Công an chính quy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Công an.

Do làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhiều cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đơn vị cấp phòng, cấp huyện, thành phố đã viết đơn tình nguyện về công tác tại Công an cấp xã, nhất là những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Từ khi có lực lượng Công an chính quy được điều động đảm nhiệm chức danh Công an xã tại các xã, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và các mặt hoạt động bảo đảm an ninh trật tự ở hầu hết các xã đạt kết quả tốt hơn.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, từ đó đến nay, lực lượng này đã phối hợp điều tra, khám phá 389 vụ phạm pháp hình sự, bắt 196 vụ đánh bạc, 194 vụ ma túy; lập 178 hồ sơ cai nghiện bắt buộc, 131 hồ sơ giáo dục tại cộng đồng, 466 hồ sơ giáo dục tại xã, vận động thu hồi nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo…

Lực lượng Công an chính quy các xã đã thể hiện vai trò nòng cốt xung kích trong quá trình thực hiện hai dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và dự án “Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân”; tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các phong trào thi đua, lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp, được nhân dân tin tưởng.

Những kết quả, chuyển biến về tình hình an ninh trật tự ở các xã trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho thấy chủ trương đưa Công an chính quy về xã là ý Đảng đã hợp lòng dân.

Xác định rõ trách nhiệm và vai trò của Công an chính quy tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu các huyện, thành phố trên địa bàn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trang bị công cụ hỗ trợ và cơ sở vật chất, trụ sở làm việc theo đúng Đề án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, tạo điều kiện để lực lượng Công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ.