Coi trọng quan hệ hợp tác với Đảng Cánh tả Đức

Chiều 23/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cánh tả Đức do đồng chí Tobias Bank, Tổng Thư ký đảng làm trưởng đoàn, đang thăm, làm việc và tham dự Đối thoại chính sách lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cánh tả Đức do ông Tobias Bank, Tổng Thư ký làm Trưởng Đoàn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cánh tả Đức do ông Tobias Bank, Tổng Thư ký làm Trưởng Đoàn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với các đảng cầm quyền, tham chính ở các nước, trong đó có công tác trao đổi lý luận, chính sách với các đảng; đánh giá cao kết quả của Đối thoại chính sách lần thứ ba và cuộc Hội đàm giữa hai Đảng trong chuyến thăm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thông báo với bạn về thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bao trùm, bền vững, lấy con người làm trung tâm, trong đó có thành quả phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch.

Đồng chí khẳng định lại đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng của Đảng và Nhà nước ta; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Tobias Bank đánh giá cao kết quả cuộc Đối thoại chính sách lần thứ ba và Hội đàm giữa hai Đảng; khẳng định chuyến thăm của Đoàn tiếp tục củng cố thêm sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau cũng như quan hệ truyền thống giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức.

* Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Đảng đã tiến hành Hội đàm và tổ chức Đối thoại chính sách lần thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Tobias Bank.

Trong Đối thoại chính sách, hai bên đã thảo luận và trao đổi kinh nghiệm hoạch định chính sách nhằm bảo đảm công bằng xã hội trong phát triển bền vững tại mỗi nước và tình hình, phương hướng và các biện pháp thúc đẩy hợp tác về đào tạo cán bộ giữa các đảng cánh tả.

Trong hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm và thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nước thời gian tới.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đã làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế-xã hội, cũng như về thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong bảo đảm an sinh xã hội, công tác giáo dục-đào tạo và chăm sóc bảo vệ trẻ em.