Có sai sót trong việc tạo tài khoản và rút tiền của bà Nguyễn Thị Quới

NDO - Báo Nhân Dân nhận được văn bản ngày 25/4/2023 của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Công ty Phú Hưng) thông tin nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Quới, nội dung chính như sau:
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 31/01/2021, khách hàng Phạm Thanh Tuấn nộp Đơn yêu cầu bảo hiểm và được Công ty chấp thuận Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) số 80073348 có hiệu lực ngày 31/01/2021, với thông tin cơ bản: Bên mua bảo hiểm đồng thời là người được bảo hiểm: Phạm Thanh Tuấn, số tiền bảo hiểm cho quyền lợi tử vong là 485.015.000 VNĐ.

Ngày 18/10/2021, Công ty Phú Hưng nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm về trường hợp tử vong của khách hàng Phạm Thanh Tuấn.

Sau đó, Công ty Phú Hưng đã tiến hành thẩm định tất cả hồ sơ liên quan đến trường hợp tử vong của khách hàng cũng như các hồ sơ của người thụ hưởng HĐBH là bà Nguyễn Thị Quới, mẹ của khách hàng Phạm Thanh Tuấn.

Sau khi thẩm định, ngày 25/3/2022, Công ty Phú Hưng có thư thông báo kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm và đồng ý chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong với số tiền là: 485.015.000 VNĐ.

Công ty Phú Hưng đã trích lục lại Ủy nhiệm chi số ngày 28/3/2022 xác nhận việc Công ty Phú Hưng đã chuyển đủ số tiền 485.015.000 VNĐ vào tài khoản ngân hàng của bà Quới tại Ngân hàng Nam Á, chi nhánh An Giang.

Ngoài ra, Ngân hàng BIDV (ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền) đã xác nhận nội dung: “Xác nhận Công ty Phú Hưng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền thành công đến tài khoản người thụ hưởng (bà Nguyễn Thị Quới)”.

Sau đó, Công ty đã tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm theo đúng thông tin tài khoản ngân hàng mà khách hàng yêu cầu trên Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Tuy nhiên, ngày 14/4/2022, Công ty Phú Hưng nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Quới về việc chưa nhận được số tiền trên. Ngay sau khi nhận thông tin, Công ty Phú Hưng đã tiến hành xác minh và đã làm việc với hai đại lý thực hiện HĐBH số 80073348. Đại lý cho rằng chữ ký trên Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là của bà Quới.

Gia đình bà Quới cũng đã đến Ngân hàng Nam Á chi nhánh An Giang để làm việc và được biết có tài khoản với tên chủ tài khoản là Nguyễn Thị Quới tại Ngân hàng Nam Á.

Ngoài ra, tại thời điểm mở tài khoản này, giao dịch viên Ngân hàng không kiểm tra nhận dạng và chứng minh nhân dân của khách hàng. Ngân hàng thừa nhận đã sai sót trong việc tạo tài khoản và rút tiền.

Sau khi bà Quới đã có các buổi làm việc với Ngân hàng Nam Á khẳng định về việc không mở tài khoản tại ngân hàng Nam Á. Công ty Phú Hưng đã cung cấp bản photo Đơn trình báo gửi Công an quận 7 và thông báo về việc hồ sơ đã được chuyển đến cơ quan chức năng. Vụ việc đang do cơ quan này thụ lý.

Ngoài ra, để làm rõ tính xác thực của chữ ký bà Quới, Công ty Phú Hưng đã làm việc với Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành giám định chữ ký và nhận được kết quả giám định xác nhận chữ ký của bà Nguyễn Thị Quới trên các văn bản: Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong; Thông báo bổ sung thông tin; Tờ cam kết và tường trình về quan hệ nhân thân; Văn bản thỏa thuận phân chia di sản; Giấy ủy quyền; các Phiếu ghi nhận ý kiến khách hàng đều do cùng một người ký.

Bên cạnh đó, ngày 18/4/2023, Công ty Phú Hưng nhận được công văn số 3785/BTC-QLBH của Bộ Tài chính về việc sẽ chuyển vụ việc của bà Quới sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Vì vậy, Công ty Phú Hưng sẽ hợp tác với Công an Thành phố Hồ Chí Minh để làm sáng tỏ vụ việc và bảo vệ quyền lợi khách hàng của Công ty Phú Hưng một cách tốt nhất.