Chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn ngân hàng BIDV về Trung ương

NDO - Chiều 23/3, Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố các quyết định, ký kết biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Bình, chi nhánh Tam Điệp (Ninh Bình) về Đảng bộ, cơ sở Đoàn ngân hàng BIDV Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.
0:00 / 0:00
0:00
Ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức Đảng, Đoàn ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Bình và chi nhánh Tam Điệp (Ninh Bình) về Trung ương. (Ảnh: Đức Lam)
Ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức Đảng, Đoàn ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Bình và chi nhánh Tam Điệp (Ninh Bình) về Trung ương. (Ảnh: Đức Lam)

Tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Bình, chi nhánh Tam Điệp (Ninh Bình) có tổng số 151 đảng viên và 121 đoàn viên. Việc chuyển giao tổ chức Đảng, Đoàn nêu trên được thực hiện theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt.