Toàn cảnh chương trình giới thiệu Chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp Tập đoàn công nghệ Vietsens tổ chức chương trình giới thiệu “Chuyển đổi số trong ngành du lịch” nhằm nâng cao nhận thức chung về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong du lịch, phát huy sức mạnh chuyển đổi số hỗ trợ ngành du lịch phục hồi và phát triển bền vững.