Chuyển đổi số-nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục

Ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xác định đẩy mạnh chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Đây cũng được xem là động lực, là tiền đề để xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, từng bước tiếp cận với nền giáo dục hiện đại của thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Giới thiệu các giải pháp giáo dục thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu các giải pháp giáo dục thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Những năm gần đây, ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thạnh tích cực triển khai công tác chuyển đổi số. Các trường đã bổ sung, cải tạo trang thiết bị thực hiện dạy học trực tuyến ở tất cả các trường, thực hiện tuyển sinh trực tuyến tạo sự đồng thuận và đánh giá cao của các ban, ngành, cha mẹ học sinh. Ngoài ra, các trường cũng nỗ lực giảng dạy, bồi dưỡng học sinh tham gia và đạt nhiều giải kỳ thi học sinh giỏi tin học của thành phố.

Các đơn vị giáo dục tích cực đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, ứng dụng các phần mềm quản lý, triển khai thanh toán điện tử, giao dịch không dùng tiền mặt trong nhà trường… Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại các nhà trường trên địa bàn quận hiện nay ngày càng được nâng cao. Hầu hết đơn vị, cơ sở giáo dục kết nối internet băng thông rộng và kết nối cáp quang, có máy vi tính phục vụ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn.

Các trường trung học cơ sở đều có phòng tin học và máy vi tính để giảng dạy chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tin học tham gia khóa học “Dạy tin học theo chuẩn quốc tế”, đến nay, có 85% số giáo viên dạy tin học đã được cấp giấy chứng nhận; đồng thời, phối hợp các đơn vị, tổ chức có uy tín xây dựng, triển khai chương trình giảng dạy tin học theo chuẩn quốc tế để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đà cho tiến trình chyển đổi số toàn diện giai đoạn tiếp theo.

Thời gian qua, ngành giáo dục thành phố đã có nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành từng bước được hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ kết nối các trường dữ liệu, đa dạng công cụ khai thác và tìm kiếm thông tin. Các chỉ tiêu thu thập mang tính đặc thù của ngành giáo dục và đào tạo thành phố cũng đã được tích hợp trên hệ thống. Năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng Bản đồ Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng nền tảng số, dạy học trực tuyến; số hóa học liệu điện tử, xây dựng giáo trình điện tử, sách điện tử, bài giảng, bài học trực tuyến bám sát lộ trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, qua đó chia sẻ dùng chung cho các trường.

Đơn vị này cũng triển khai kho học liệu số, từng bước được xây dựng ở tất cả cấp học với số bài giảng đa dạng và phong phú, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo định hướng đổi mới cả hình thức lẫn môi trường dạy học; thực hiện hiệu quả một số mô hình, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực: Mô hình “Trường học thông minh-Trường học không tiền mặt”, mô hình “Trung tâm Điều hành giáo dục thông minh Thành phố Hồ Chí Minh”, mô hình phần mềm “Tuyển sinh lớp 10”... Qua những thành tựu đạt được cho thấy, triển khai chuyển đổi số trong ngành giáo dục là phù hợp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Ngành giáo dục và đào tạo thành phố xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng hàng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, là công cụ tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, là mục tiêu và động lực quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố. Để nâng cao chất lượng giáo dục, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo là rất quan trọng.

Ngành giáo dục thành phố xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành; thực hiện tốt các quy định hiện hành trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở tất cả các cơ sở giáo dục…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Anh Đức nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn với hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông có quy mô khoảng hai triệu học sinh, học viên; hơn 100 nghìn giáo viên, giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thành phố đã tập trung triển khai các bước để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số với nòng cốt là cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo. Sử dụng các tiện ích, thành tựu khoa học và công nghệ để tạo ra môi trường học tập có hiệu quả cho học sinh.