Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị.

Xây dựng pháp luật thúc đẩy đổi mới sáng tạo, quản lý hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước

Phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV là nhiệm vụ chính trị trọng tâm không chỉ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ này mà còn là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên hàng đầu của tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Siết chặt kỷ cương trong xây dựng pháp luật, trong giám sát, phản biện quá trình lập pháp và thực thi pháp luật (*)

Sáng 3/11, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng khai mạc hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Trọng tâm của xây dựng pháp luật là bảo đảm quyền lợi nhân dân

Sáng nay, 3/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.