Toàn cảnh Hội thảo tham vấn Chương trình hành động quốc gia về thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Tham vấn Chương trình hành động quốc gia về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Đại sứ quán Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn “Dự thảo Chương trình hành động quốc gia về các giải pháp hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam”.
Hội thảo quốc tế “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”. (Ảnh: UN Women)

Thúc đẩy thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Ngày 28/3 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo quốc tế “Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”.