Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu về chủ đề Chương trình ALP 2021-2022 “Tương lai không gian sống Việt Nam”.

Ra mắt Chương trình ALP 2021-2022: “Tương lai không gian sống Việt Nam”

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Chương trình Architecture Leader Perspective (ALP) 2021-2022 với chủ đề “Tương lai không gian sống Việt Nam” do LIXIL Việt Nam khởi xướng dưới sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã chính thức ra mắt, nhằm tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp cho các vấn đề của kiến trúc đương đại.