Thêm 115 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Thứ Năm, 09-09-2021, 15:12
Ảnh minh họa.

Ngày 9/9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 8, VSD đã cấp thêm 115 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, trong tháng 8/2021, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 115 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu hơn 50% vốn điều lệ (22 tổ chức và 93 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 19 nhà đầu tư nước ngoài (16 tổ chức và 3 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 3 nhà đầu tư nước ngoài (2 tổ chức và 1 cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 38.963 mã (5.009 tổ chức và 33.954 cá nhân).

BẢO ANH