Ngân hàng Chính sách Xã hội được cấp mã BVBS16332

Thứ Ba, 08-11-2016, 14:12

NDĐT - Ngày 8-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (VNCS), và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Mã mới BVBS16332

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 105/2016/GCNTP-VSD ngày 8-11-2016 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 8-11-2016.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội

Mã chứng khoán: BVBS16332

Mã ISIN: VNBVBS163320

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCPBL

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 300.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9-11-2016, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Ngân hàng Chính sách xã hội (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Bank for Social Policies, viết tắt: VBSP) là ngân hàng quốc doanh được thành lập theo Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 4-10-2002 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Việc xây dựng Ngân hàng Chính sách xã hội là điều kiện để mở rộng thêm các đối tượng phục vụ là hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách cần vay vốn để giải quyết việc làm, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và các tổ chức kinh tế, cá nhân hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực II và III.

Ngân hàng Chính sách xã hội có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất trong phạm vi cả nước, với vốn điều lệ ban đầu là 5 nghìn tỷ đồng và được cấp bổ sung phù hợp với yêu cầu hoạt động từng thời kỳ. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội là 99 năm.

Ngân hàng Chính sách Xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước Việt Nam bảo đảm khả năng thanh toán. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng bằng 0%. Ngân hàng không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi và được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

* Cấp giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi cho VNCS

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam

2. Tên viết tắt: VNCS

3. Số hiệu thành viên: 102

4. Trụ sở chính: Phòng 224-202-006 số 27 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Mai Linh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

6. Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)

7. Giấy phép thành lập và hoạt động số 96/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21-8-2008.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 8-11-2016. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 11/GPĐC-UBCK ngày 23-5-2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

H.T