Giao dịch không báo cáo, 3 nhà đầu tư bị phạt 37,5 triệu đồng

Thứ Năm, 09-09-2021, 13:32
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 3 nhà đầu tư cá nhân, tổng số tiền 37,5 triệu đồng, do các vi phạm: báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch, lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký; không công bố về dự kiến giao dịch.

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các Quyết định số 226/QĐ-XPVPHC ngày 6/9/2021, số 227/QĐ-XPVPHC ngày 6/9/2021 và số 228/QĐ-XPVPHC ngày 7/9/2021 về việc xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối 3 nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Văn Toàn, bà Dương Thị Huệ và bà Đỗ Thị Nga. Cụ thể:

* Bà Dương Thị Huệ (địa chỉ tại 5/9/19 Đặng Văn Ngữ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị phạt tiền 15 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Bà Dương Thị Huệ, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (mã chứng khoán: HEP) đăng ký mua 40.100 cổ phiếu HEP từ ngày 3/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (khớp 40.100 cổ phiếu vào ngày 3/6/2020).

Tuy nhiên, đến ngày 25/6/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch của bà Dương Thị Huệ.

* Ông Nguyễn Văn Toàn (địa chỉ tại 14/5 KP3 phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị phạt tiền 17,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Ông Nguyễn Văn Toàn đăng ký bán 61.233 cổ phiếu NHT của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa từ ngày 16/1/2018 đến ngày 13/2/2018 (khớp lệnh 55.700 cổ phiếu), nhưng đến ngày 27/2/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Nguyễn Văn Toàn (tại thời điểm này ông Nguyễn Văn Toàn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa).

* Bà Đỗ Thị Nga (địa chỉ tại 112/3 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị phạt tiền 5 triệu đồng vì không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Bà Đỗ Thị Nga là người liên quan Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gemadept (mã chứng khoán: GMD) thực hiện mua 5.000 cổ phiếu GMD (tương ứng với 50.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu GMD) vào ngày 2/2/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

M.K