CTCP Việt Trung Quảng Bình bị phạt 60 triệu đồng vì báo cáo sai hạn

Thứ Tư, 24-11-2021, 06:01
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, số tiền 60 triệu đồng, do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với nhiều tài liệu.

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 22/11, ban hành Quyết định số 374/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (địa chỉ tại tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), số tiền 60 triệu đồng, vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu:

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019; Tài liệu họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2020.

M.K