Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 27/9 đến 1/10

Thứ Bảy, 25-09-2021, 15:38
(Ảnh minh họa)

Trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 27/9 đến 1/10, có 18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

* Ngày 25/10, CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (UPCoM: DND) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.100 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 1/10 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 4/10.

* Ngày 19/10, CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (HOSE: SVT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1/10 và ngày ĐKCC là 4/10.

* Ngày 20/10, CTCP Cấp nước Vĩnh Long (UPCoM: VLW) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1/10 và ngày ĐKCC là 4/10.

* Ngày 25/10, CTCP Dầu nhờn PV Oil (UPCoM: PVO) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30/9 và ngày ĐKCC là 1/10.

* Ngày 11/10, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HNX: HLD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30/9 và ngày ĐKCC là 1/10.

* Ngày 4/11, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30/9 và ngày ĐKCC là 1/10.

* Ngày 14/10, CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30/9 và ngày ĐKCC là 1/10.

* Ngày 15/10, CTCP Du lịch Đồng Nai (UPCoM: DNT) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30/9 và ngày ĐKCC là 1/10.

* Ngày 15/10, CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30/9 và ngày ĐKCC là 1/10.

* Ngày 23/11, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/9 và ngày ĐKCC là 30/9.

* CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 CP được nhận 1 CP mới), ngày GDKHQ là 29/9 và ngày ĐKCC là 30/9.

* Ngày 20/10, CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/9 và ngày ĐKCC là 30/9.

* Ngày 28/10, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/9 và ngày ĐKCC là 30/9.

* Ngày 11/10, CTCP Cấp thoát nước Gia Lai (UPCoM: GLW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28/9 và ngày ĐKCC là 29/9.

* Ngày 18/10, CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27/9 và ngày ĐKCC là 28/9.

* CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày GDKHQ là 27/9 và ngày ĐKCC là 28/9.

* Ngày 29/10, CTCP Cao su Sông Bé (UPCoM: SBR) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 130 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27/9 và ngày ĐKCC là 28/9.

* Ngày 28/10, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27/9 và ngày ĐKCC là 28/9.

LÊ MINH