45 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 27 đến 31-7

Thứ Hai, 27-07-2020, 06:59
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 27 đến 31-7, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 45 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

* Ngày 31-8, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 31-7 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 3-8.

* Ngày 20-8, CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (UPCoM: DLT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-7 và ngày ĐKCC là 3-8.

* Ngày 15-9, CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh (UPCoM: HTE) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-7 và ngày ĐKCC là 3-8.

* Ngày 17-8, CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (HNX: TMB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 28-8, CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 24-8, CTCP Long Hậu (HOSE: LHG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 14-8, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 13-8, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam (HNX: PBP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 10-8, CTCP Nước giải khát Chương Dương (HOSE: SCD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 24-8, CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (HOSE: DTT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 28-8, CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) (UPCoM: CLX) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 25-8, CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (UPCoM: BMD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 12-8, CTCP Vận tải Transimex (UPCoM: TOT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 14-8, CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (HOSE: AST) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 22-12, CTCP Bất động sản Netland (HNX: NRC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 11-8, CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (UPCoM: CDH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 10-8, CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex (HOSE: PJT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 7-8, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 17-8, CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX: LDP) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:71, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 71 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 6-8, CTCP Xi măng La Hiên VVMI (HNX: CLH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* CTCP Xi măng La Hiên VVMI (HNX: CLH) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được mua 20 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 14-8, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 10-8, CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) trả cổ tức đợt 4/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 12-8, CTCP Xuân Hòa Việt Nam (UPCoM: XHC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 21-8, CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 12-8, CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 10-9, CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 20-8, CTCP Khoáng sản và Cơ khí (HNX: MIM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-7 và ngày ĐKCC là 29-7.

* Ngày 13-8, CTCP Nam Dược (UPCoM: NDC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-7 và ngày ĐKCC là 29-7.

* Ngày 10-8, CTCP Vật tư Bưu Điện (UPCoM: PMJ) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-7 và ngày ĐKCC là 29-7.

* Ngày 18-8, CTCP Xây dựng Số 5 (HOSE: SC5) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-7 và ngày ĐKCC là 29-7.

* Ngày 10-8, CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (UPCoM: MH3) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-7 và ngày ĐKCC là 29-7.

* Ngày 17-8, CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (UPCoM: BDT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.481 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 18-8, CTCP Container Miền Trung (HNX: VSM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 20-8, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (HNX: VIF) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 12-8, CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (UPCoM: MTV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 17-8, CTCP In Số 4 (UPCoM: IN4) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 4.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 13-8, CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (HNX: CPC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 21-8, CTCP Viglacera Tiên Sơn (HNX: VIT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 7-8, CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 10-8, CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (UPCoM: POV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 6-8, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 28-8, CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 18-8, Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (UPCoM: KSV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 6-8, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 20 đến 24-7

LÊ MINH