Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Lễ ký Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc

NDO -

Sáng 14/12, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về Bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Lễ ký Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc
[Hình ảnh] Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Lễ ký Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok-cheol thực hiện Lễ ký. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Hình ảnh] Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Lễ ký Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok-cheol thực hiện Lễ ký. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Hình ảnh] Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Lễ ký Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok-cheol thực hiện Lễ ký. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Hình ảnh] Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Lễ ký Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với đại biểu tại Lễ ký. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đưa quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Ấn Độ lên bước phát triển mới