Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế

NDO -

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam, luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà và việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm báo. Nhân dịp Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tư liệu: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế".

Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế -0
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo tại Điềm Mặc, Thái Nguyên, năm 1947. (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế -0
Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay nhà thơ, nhà báo Thôi Hữu. Trong ảnh, còn có các nhà báo, văn nghệ sĩ: Từ Giấy, Nguyễn Huy Tưởng, Tố Hữu, nhạc sĩ Tử Phác. (Nguồn: NSNA Trần Văn Lưu) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế -0
Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Hội Những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam) tiếp Hội Nhà báo Khmer, năm 1958. (Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế -0
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Nhà báo Wilfred Burchett (ngoài cùng bên phải) tại Phủ Chủ tịch, năm 1966. (Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế -0
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn Đại biểu Hội Văn nghệ giải phóng miền nam Việt Nam tại Phủ Chủ tịch, năm 1966. Trong ảnh, từ trái sang: Nhà thơ Tố Hữu; Nhà báo, nhà văn Phan Tứ; Bác Hồ; Nhà báo Thái Duy.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế -0
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo tại Đại hội III, Hội Nhà báo Việt Nam, năm 1962. (Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế -0
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cán bộ, nhà báo trong chuyến thăm và làm việc ở Quảng Ninh, ngày 2/2/1965, dịp Tết Ất Tỵ. (Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế -0
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa nhà quay phim Phan Thế Hùng, Xưởng phim Vô tuyến truyền hình, nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1968. (Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế -0
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, nhân viên Báo Sự Thật (tiền thân của Báo Nhân Dân), khoảng năm 1948. Trong ảnh: Nhà báo Quang Đạm ngồi ngoài cùng bên phải. (Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế -0
Bức ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân với chữ ký của Người. (Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế -0
Bức ảnh chân dung Bác Hồ dành tặng nhà quay phim Nguyễn Thế Đoàn, năm 1951. (Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế -0
Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng, đăng trên Báo Cứu Quốc, năm 1949. (Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam)