Chậm công bố thông tin, hai doanh nghiệp bị phạt 140 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt hành chính hai nhà đầu tư là Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta, với tổng số tiền phạt 140 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên,  nghị quyết đại hội đồng cổ đông,...

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (địa chỉ tại  số 215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Quyết định số 153/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Báo cáo tài chính quý II/2021, Quyết định Hội đồng quản trị số 231/QĐ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt giao dịch thuê tàu với bên liên quan là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

* Cùng vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (địa chỉ tại Km2132 Quốc lộ 1A, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 154/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng.

Theo đó, Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2020, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.