Câu chuyện chỉ số ở Bắc Kạn

Nhiệm vụ số 2 trong bốn nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đặt ra là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX).
0:00 / 0:00
0:00
Sở Nội vụ Bắc Kạn kiểm tra đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận giao dịch một cửa xã Cường Lợi, huyện Na Rì.
Sở Nội vụ Bắc Kạn kiểm tra đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận giao dịch một cửa xã Cường Lợi, huyện Na Rì.

Nhờ chỉ đạo đúng qua việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã và đang tạo ra sự thay đổi toàn diện, bước đầu tạo lực đẩy cho phát triển kinh tế của tỉnh miền núi vốn được coi là “vùng trũng” trong thu hút đầu tư.

Trong vài năm trở lại đây, Sở Nội vụ Bắc Kạn thường xuyên tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất ở các đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, sai phạm trong thực thi nhiệm vụ. Tại xã Cường Lợi (huyện Na Rì), vào thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đơn vị còn chưa nghiêm khi có một công chức vắng mặt không có lý do; một số công chức đi làm muộn và chưa tự giác đeo thẻ công chức, viên chức. Đơn vị chưa niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan.

Có hộp thư điện tử, lịch tiếp công dân nhưng chưa công khai đường dây nóng. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị có hai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội quá hạn (đã xử lý đúng hạn tại cấp xã nhưng cấp huyện chưa xử lý dẫn đến quá hạn). Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ, đồng thời đề nghị xã Cường Lợi khắc phục ngay.

Theo Sở Nội vụ Bắc Kạn, thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, từ năm 2020 đến nay, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt hơn, tạo được môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, từ việc xếp cuối bảng cả nước về chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), đến năm 2021, chỉ số này của Bắc Kạn đã xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố và tăng năm bậc so với năm 2020. Thứ hạng tăng chưa lớn nhưng đối với tỉnh còn khó khăn, việc bố trí nguồn lực thực hiện rất hạn hẹp thì mỗi bước tiến trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Bắc Kạn đều rất đáng ghi nhận. Trong bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2021, tỉnh Bắc Kạn tăng tám bậc (từ vị trí thứ 59 năm 2020 lên vị trí thứ 51); các chỉ số nhân lực số, hoạt động kinh tế số đều nằm trong Tốp 20, hạ tầng số nằm trong Tốp 30.

Từ năm 2021 tới nay, số lượng các nhà đầu tư đề xuất tài trợ quy hoạch, đề nghị khảo sát, nghiên cứu các dự án du lịch, nhất là tại Vườn quốc gia Ba Bể và vùng lân cận tăng đột biến.

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề, chỉ số PCI của Bắc Kạn có bước tăng đáng kể. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn, Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Từ năm 2021 tới nay, số lượng các nhà đầu tư đề xuất tài trợ quy hoạch, đề nghị khảo sát, nghiên cứu các dự án du lịch, nhất là tại Vườn quốc gia Ba Bể và vùng lân cận tăng đột biến.

Nhiều nhà đầu tư lớn đã đề xuất khảo sát nhiều dự án có tầm cỡ quốc gia về du lịch là điều trước nay chưa từng có ở Bắc Kạn”. Có được điều này là nhờ các giải pháp đồng bộ trong nâng cao chỉ số PCI của Bắc Kạn. Trong đó, phải nhắc tới việc gắn trách nhiệm của cấp ủy các cấp, coi đây là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và người đứng đầu, đồng thời, phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thông thuận lợi với các địa phương nhằm tăng cường thu hút đầu tư.

Câu chuyện chỉ số ở Bắc Kạn ảnh 1

Sở Nội vụ Bắc Kạn kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ tại xã Cường Lợi, Na Rì.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, thứ hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là yếu tố phản ánh khách quan, chính xác, trung thực về kết quả đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp trong mối quan hệ tương tác với chính quyền địa phương. Đây cũng là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp tham khảo lựa chọn quyết định đầu tư. Xét trên bình diện này, Bắc Kạn tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng, đứng thứ 48/63 tỉnh, thành phố, cho thấy tinh thần cầu thị của tỉnh trong việc mời gọi, thu hút đầu tư là rất lớn. Trong năm 2021 và đầu năm 2022, Bắc Kạn đã cấp chủ trương đầu tư 27 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.490 tỷ đồng. Những con số này đang góp phần tạo thêm xung lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bắc Kạn đang cải thiện PARINDEX và dần trở thành mảnh đất hấp dẫn với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, những chỉ số này của tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần sớm được khắc phục. Theo Sở Nội vụ Bắc Kạn, vẫn còn tình trạng chậm trễ trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một số bộ phận cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện triệt để, thường xuyên; còn hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật, từ năm 2020 đến 2021 đã có 29 công chức, viên chức xử lý mức khiển trách, cảnh cáo.

Tỉnh ủy Bắc Kạn cũng thẳng thắn nhận định: Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hằng năm tăng không ổn định. Tỷ lệ thủ tục hành chính đề nghị đơn giản hóa còn thấp, vẫn còn hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn mang tính cơ học, hiệu quả chưa cao.

Khi ban hành, triển khai Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Kạn cũng thẳng thắn nhận định: Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hằng năm tăng không ổn định. Tỷ lệ thủ tục hành chính đề nghị đơn giản hóa còn thấp, vẫn còn hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn mang tính cơ học, hiệu quả chưa cao.

Số lượng người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn ít. Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh vẫn thuộc nhóm trung bình so với cả nước. Quỹ đất sạch dành cho thu hút đầu tư còn hạn chế; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Vẫn còn doanh nghiệp phản ánh bị nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị; một số doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra nhiều lần trong một năm; nội dung thanh tra, kiểm tra còn trùng lặp.

Vì lẽ đó, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo các ngành, địa phương phải nỗ lực tiếp tục củng cố, nâng cao cả hai chỉ số quan trọng này. Trong thư gửi tới các sở, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nêu rõ: Kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu.

Để giữ vững và nâng cao hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo, cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, hết lòng vì sự nghiệp chung, tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, khoa học; đề xuất cắt giảm các thủ tục phiền hà, không cần thiết; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, chú ý có những giải pháp cụ thể, quyết liệt để cải thiện các chỉ số còn thấp và giảm điểm trong năm 2021 như chỉ số gia nhập thị trường, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý…

Bắc Kạn đặt mục tiêu đến năm 2025, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 90% trở lên. Cải thiện mạnh mẽ các chỉ số thành phần của chỉ số PCI, nâng dần vị trí xếp hạng PCI, trung bình mỗi năm tăng ít nhất một bậc trên bảng xếp hạng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hướng tới nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá của cả nước.