Cấp và hủy nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các công ty

NDO -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Petro Times, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; đồng thời thông báo hủy nhiều mã đăng ký chứng khoán, chứng quyền và trái phiếu của các công ty.

Công ty cổ phần Petro Times vừa được VSD cấp mã chứng khoán PPT. (Ảnh minh họa)
Công ty cổ phần Petro Times vừa được VSD cấp mã chứng khoán PPT. (Ảnh minh họa)

Cấp mã PPT cho Công ty cổ phần Petro Times

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 15/2022/GCNCP-VSD ngày 10/3/2022 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Petro Times, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Petro Times

Trụ sở chính: Số 54 phố Tiền Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3625882

Fax: 0225 3625882

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Petro Times

Mã chứng khoán: PPT

Mã ISIN: VN000000PPT0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.000.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 80.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11/3/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Petro Times đăng ký giao dịch cổ phiếu PPT trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PPT được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được cấp mã BID122005

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 5/2022/GCNTPDN-VSD ngày 10/03/2022 cho trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 2220 0588

Fax: (84.24) 2220 0399

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 10/3/2022

Vốn điều lệ: 40.220.180.400.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2021

Mã chứng khoán: BID122005

Mã ISIN: VNBID1220051

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.570.272 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 157.027.200.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11/3/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đăng ký niêm yết trái phiếu BID122005 tại SGDCK Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Hủy đăng ký chứng quyền CVPB2107

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Trụ sở chính: Tầng 15, tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A4

Mã chứng khoán: CVPB2107

Mã ISIN: VN0CVPB21071

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 15/3/2022

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 4.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 15/3/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 117/2021/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 24/9/2021, mã chứng quyền CVPB2107, mã ISIN VN0CVPB21071 sẽ hết hiệu lực.

Hủy đăng ký trái phiếu TD1722380

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 63/2017

Mã chứng khoán: TD1722380

Mã ISIN: VNTD17223809

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: 5,2%/năm

Ngày phát hành: 4/5/2017

Ngày đáo hạn: 14/4/2022

Số lượng hủy đăng ký: 55.430.000 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 5.543.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 14/4/2022

VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 8/4/2022.

Kể từ ngày 14/4/2022, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 50/2017/GCNTP-VSD ngày 4/5/2017 và  Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 50/2017/GCNTP-VSD-4 ngày 1/6/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp và mã trái phiếu TD1722380 (mã ISIN: VNTD17223809) sẽ hết hiệu lực.

Hủy đăng ký chứng khoán BRV

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Viger

Mã chứng khoán: BRV

Mã ISIN: VN000000BRV2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng hủy đăng ký: 2.402.850 Cổ phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 24.028.500.000 đồng

Lý do hủy: Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Viger không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 15/3/2022

Kể từ ngày 14/3/2022, VSD sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán BRV. Đề nghị thành viên lưu ký thông báo nội dung này cho nhà đầu tư được biết.

Kể từ ngày 15/3/2022, mã chứng khoán BRV, mã ISIN VN000000BRV2 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu BRV nêu trên.

VSD thông báo để các thành viên biết và thực hiện.