Cảnh cáo Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước

NDO - Ngày 19/8, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế và ông Trương Hữu Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.
0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước nhận thấy, Đảng ủy Sở Y tế chấp hành chưa nghiêm chế độ họp, sinh hoạt, chế độ báo cáo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên. Không sâu sát, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng và đảng viên do mình quản lý sai phạm nghiêm trọng về công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Là người đứng đầu cấp ủy, ông Quách Ái Đức chịu trách nhiệm toàn diện đối với những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế đã được chỉ ra.

Ngoài ra, với vai trò Giám đốc Sở Y tế, ông Quách Ái Đức còn vi phạm trong việc chậm tham mưu phương án phòng, chống dịch Covid-19; chưa kịp thời hướng dẫn đơn vị trực thuộc trong việc mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch. Việc thực hiện quy trình, thủ tục khi làm chủ đầu tư một số gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 chưa bảo đảm theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước nhận định, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đã thiếu trách nhiệm trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; buông lỏng vai trò, trách nhiệm kiểm tra, giám sát; buông lỏng lãnh đạo, quản lý để người đứng đầu đơn vị và một số cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc xây dựng dự toán, thanh, quyết toán một số gói thầu mua sắm vật tư y tế, các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu và tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Với trách nhiệm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Trương Hữu Nhàn chịu trách nhiệm toàn diện đối với những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ông Trương Hữu Nhàn chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu, lập dự toán, thanh, quyết toán và tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế ở một số gói thầu mua sắm trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm.