Các tổ chức khoa học, công nghệ chuyển đổi phương thức hoạt động trong bối cảnh đại dịch

NDO -

Với chức năng nhiệm vụ được giao, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc đã chủ động tìm kiếm các nguồn kinh phí viện trợ trong và ngoài nước khác từ doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đại sứ quán và định chế quốc tế để xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao cho người dân.

Các nhà khoa học tham dự sự kiện.
Các nhà khoa học tham dự sự kiện.

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) tổ chức sự kiện gặp gỡ năm  2021 vì Hợp tác và phát triển với chủ đề: “Các tổ chức khoa học và công nghệ vượt qua thách thức, chuyển đổi phương thức hoạt động, ứng phó với đại dịch Covid-19”.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm của nhiệm kỳ mới của Hội đồng Trung ương Vusta; trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 nhưng các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Vusta đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chuyển đổi phương thức hoạt động, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Trong thời gian qua, Vusta đã quan tâm triển khai công tác chỉ đạo, định hướng để hỗ trợ về tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Hằng năm, Vusta đã mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của các hội thành viên và tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc; tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn hướng dẫn hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến viện trợ, kỹ thuật viết tin bài truyền thông, thực hiện chế độ bảo hiểm, thuế; gửi văn bản đến các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ hoạt động của các đơn vị; bố trí cán bộ của một số đơn vị tham gia các đoàn công tác nước ngoài; khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền cao hơn khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoặc nhân các dịp kỷ niệm ngày thành lập đơn vị.

Ngoài ra, Vusta đã ký kết văn bản hợp tác với một số bộ, ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tổng cục Lâm nghiệp,…) tạo điều kiện thuận lợi để nhiều tổ chức khoa học và công nghệ kết nối, hợp tác với các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội triển khai các hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, hoạt động vận động chính sách. Thông qua sự hỗ trợ, cầu nối của Vusta với các cơ quan, nhiều tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc đã có nhiều hoạt động phối hợp và trở thành những đối tác thường xuyên của các cơ quan Quốc hội và bộ, ngành trong quá trình tham vấn chính sách, như: CIRD, GreenID, CECR, Panature...

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Vusta, cho biết: Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động đến tất cả các mặt của đời sống kinh tế-xã hội, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Vusta cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm được nguồn tài chính phục vụ các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Qua rà soát, thống kê sơ bộ thì hầu hết các tổ chức có quy mô nhỏ, có các hoạt động dịch vụ, nghiên cứu đều có sự giảm sút rõ rệt về nguồn thu, thậm chí một số tổ chức khoa học và công nghệ năm 2021 không có nguồn thu nào bù đắp cho hoạt động của đơn vị.

Tuy nhiên, trong bối cảnh của đại dịch, một số tổ chức khoa học và công nghệ có uy tín với các đối tác trong nước và quốc tế, có sự đầu tư bài bản, đã có sự tích lũy tiềm lực trong giai đoạn trước đây thì trong năm 2021 không bị suy giảm về kinh phí huy động được, một số tổ chức lại huy động được kinh phí nhiều hơn so với năm 2020. Với chức năng nhiệm vụ được giao, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc đã chủ động tìm kiếm các nguồn kinh phí viện trợ trong và ngoài nước khác từ doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đại sứ quán và định chế quốc tế để xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao cho người dân.

Trong năm qua, hơn 50 dự án viện trợ đã được phê duyệt triển khai, trong đó phần lớn là các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, nhất là các mô hình phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi gắn với phát triển bền vững.

Bên cạnh việc chủ động tìm các nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước cho các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao thiết bị kỹ thuật, trong thời gian qua, một số tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ cho hoạt động nghiên cứu và chuyển giao thiết bị kỹ thuật.

Mặt khác, nhiều tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cũng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và kỹ thuật để đưa ra các sản phẩm hỗ trợ điều trị Covid-19...

Trong năm 2021 khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cũng rất tích cực tham gia xã hội hóa góp phần phòng, chống đại dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê nhanh, một số tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Vusta đã huy động được khoảng 5,5 triệu USD để thực hiện các dự án, các hoạt động phòng, chống Covid-19 từ nhiều đối tác chính chủ đến từ các nước: Hoa Kỳ, Nhật, Pháp, Australia,… và các doanh nghiệp ngoài nước.