Các địa phương bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

NDO -

Ngày 30-6, Hội đồng nhân dân tỉnh của một số địa phương đã bầu các chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng hoa các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng hoa các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 30-6 tại thành phố Đồng Hới, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như thông qua nhiều nội dung quan trọng trong điều hành, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng dự.

Tại kỳ họp này, sau khi nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu đồng chí Trần Hải Châu (SN 1966), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí Nguyễn Công Huấn (SN 1967), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Tân (SN 1975), Tỉnh ủy viên, tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; quyết định số lượng thành viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 18, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình bầu đồng chí Trần Thắng (SN 1966), Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Đoàn Ngọc Lâm (SN 1967), Hồ An Phong (SN 1971) và Phan Mạnh Hùng (SN 1976) tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Kỳ họp cũng bầu các chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 21 thành viên.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Bình Phước

Các địa phương bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt ảnh 1

Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Trưởng ban của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kiện toàn nhân sự một số chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa X. Ông Lê Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa X; ông Huỳnh Hữu Thiết, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa X.

Bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Bình Phước -0
 Thường trực và các thành viên UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ mới ra mắt.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; các ông, bà: Trần Tuyết Minh, Trần Văn Mi và Huỳnh Anh Minh tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại biểu cũng bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh, 25 Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bạc Liêu bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh khóa mới

Chiều 30/6, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu chức danh Chủ tịch HĐND và các Phó Chủ tịch HĐND; bầu Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ  mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, bầu ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ mới; bầu ông Bùi Tấn Bảy, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thị ủy Giá Rai giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ mới.

img-3116.jpg -0
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam tặng hoa chúc mừng lãnh đạo HĐND tỉnh khóa mới.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã bầu ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, bầu ông Lê Tấn Cận, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Thanh Duy và bà Cao Xuân Thu Vân, tái đắc cử chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh bầu các chức danh chủ chốt

Ngày 30/6, tại Tây Ninh diễn ra Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khoá X. Với sự đồng thuận, thống nhất cao, các đại biểu đã bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các Trưởng ban, Phó Trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tái cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu đạt 100%.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X với tỷ lệ phiếu đạt 100%; đồng chí Nguyễn Đài Thy, Giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu đạt 98,08%.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh được bầu làm Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến Mai, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Bí thư Thành ủy thành phố Tây Ninh được bầu làm Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Cũng trong phiên làm việc sáng 30/6, các đại biểu bầu các chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các địa phương bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt -0
 Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là đồng chí Trần Văn Chiến và đồng chí Dương Văn Thắng tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Riêng đồng chí Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Viết Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp, với 52/52 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, sinh năm 1962, quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Các địa phương bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt -0
 Đồng chí Phạm Viết Thanh phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Phạm Viết Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 7/2020, Bộ Chính trị có Quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Phạm Viết Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Viết Thanh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025.

Bắc Kạn bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh; Thông báo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Xem xét, biểu quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

img_0188.jpg -0
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (thứ ba từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, với sự tín nhiệm cao, 100% đại biểu đã bầu đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 9 giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa 9 và Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 9 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10. Kỳ họp cũng tiến hành bầu Trưởng ban, Phó ban các Ban HĐND tỉnh khóa 10.

Đối với các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp đã bầu đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đồng ý 100%. Các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021); Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) và Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) được các đại biểu tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã bầu các Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành thông qua các nghị quyết xác nhận các kết quả bầu cử và kết quả kỳ họp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa 10, Phương Thị Thanh nhấn mạnh, tập thể Thường trực HĐND, các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa 10 sẽ nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, kế thừa thành tựu của các nhiệm kỳ trước để tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Tiền Giang kiện toàn chức danh chủ chốt nhiệm kỳ mới

Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức kỳ họp thứ nhất  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp thứ nhất, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

a2.jpg -0

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử vào chức danh HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Tiền Giang cũng tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Trưởng ban, các Phó Trưởng ban HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, khóa XIV, đơn vị tỉnh Tiền Giang, đại biểu HĐND tỉnh khóa 15 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 là đồng chí Trần Thanh Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cái Bè, đại biểu HĐND tỉnh khóa 10.

HĐND tỉnh Tiền Giang tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết công nhận kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; thông qua Nghị quyết các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 10. HĐND tỉnh Tiền Giang đã thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên của các ban HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; các Phó Chủ tịch là: Trần Văn Dũng, Phạm Văn Trọng, Nguyễn Văn Mười…

Phát biểu sau khi trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Võ Văn Bình nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình và xin hứa trước HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân tỉnh nhà sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND, các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa 10 phấn đấu hết khả năng, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động, thường xuyên trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Kiện toàn chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Ngày 30-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV đã khai mạc kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ Luật Bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu đối với 52 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiện toàn chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông -0
 Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí Y Quang Bkrông và Mai Thị Xuân Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kiện toàn chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông -0
Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Theo đó, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Lê Trọng Yên, Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Văn Chiến, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông, được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã quyết định thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV; tiến hành bầu Trưởng Ban và Phó Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026…

Tuyên Quang bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ mới

Ngày 30-6, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp kỳ thứ nhất. Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 19; Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho 55 người trúng cử và tiến hành công tác bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trước Đảng, trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sáng suốt bầu chọn các chức danh để sớm kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền cho nhiệm kỳ mới.

Đồng chí yêu cầu, ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức, rà soát, ban hành các quy định, quy chế làm việc, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để khẩn trương thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021; lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Kỳ họp đã bầu đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa 19, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Bầu các chức danh chủ chốt, quan trọng của HĐND, UBND tỉnh.

a4.jpg -0
 Lãnh đạo UBND và các thành viên UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026;  Các đồng chí: Nguyễn Thế Giang, Hoàng Việt Phương, Nguyễn Mạnh Tuấn tiếp tục được bầu lại làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các ban của HĐND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

An Giang kiện toàn chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định công tác nhân sự Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân và một số vấn đề khác có liên quan.

An Giang kiện toàn chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh -0
 Đồng chí Lê Văn Nưng được bầu chọn làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 (nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng thời tiến hành bầu Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thống nhất bầu đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Biểu quyết thống nhất bầu đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2020 được tín nhiệm bầu lại giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Tấn Khiết, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9 được tín nhiệm bầu lại giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10.

Hai đồng chí Lê Văn Phước, Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu lại giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, thống nhất thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và kết quả bầu các trưởng ban, các phó trưởng ban và ủy viên bốn ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 tỉnh, gồm Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Dân tộc, Pháp chế; bầu 18 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 39 vị.

Kỳ họp còn thông qua nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 (nhiệm kỳ 2021-2026); Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. Phát biểu tại buổi bế mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng bày tỏ, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 là bước khởi đầu tốt đẹp, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ.

Cao Bằng công bố nhiều quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ

Chiều 30/6, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị đã nghe công bố 15 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Cao Bằng công bố nhiều quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ -0
Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng chúc mừng các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm. 

Theo đó, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Bí thư Huyện ủy Thạch An đến công tác tại Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Thay thế cương vị của đồng chí Hoàng Văn Thạch, đồng chí Vũ Đình Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến công tác tại Huyện ủy Thạch An; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thạch An.

Tại Sở Ngoại vụ, đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ Cao Bằng.

Tại Sở Tư pháp, đồng chí Bàn Thanh Hiền, Tổng Biên tập Báo Cao Bằng đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp Cao Bằng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng Bế Xuân Tiến, đến công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Sở Công thương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Cao Bằng Nguyễn Anh Quế, đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương Cao Bằng.

Nhân sự tại Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, đồng chí Nông Văn Tuân, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp Cao Bằng đến công tác tại Hội đồng nhân dân tỉnh và giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế. Đồng chí Bàn Quý Sơn, Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc đến công tác và giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc. Đồng chí Mạc Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Cao Bằng đến công tác và giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách.

Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng, đồng chí Nguyễn Sỹ Hành, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Cao Bằng đến công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Vũ Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng, đến công tác, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân Cao Bằng, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tỉnh Cao Bằng.

Các đồng chí: Vương Quang Thiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải, Lê Văn Định được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Cao Bằng. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng, thuộc Sở Xây dựng Cao Bằng được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Cao Bằng. Đồng chí Đàm Hải Triều, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, đến công tác và giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Cao Bằng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị, các đồng chí được tín nhiệm điều động, phân công, bổ nhiệm dịp này không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức; học tập nâng cao năng lực, nêu cao trách nhiệm, trên cương vị công tác mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao.

Mỗi đồng chí cần khắc phục khó khăn, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực mới trong mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, đưa Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững theo nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.