Hai cựu chiến binh Nguyễn Vinh Cường và Nguyễn Vinh Tần có dịp quay lại Thành phố Hồ Chí Minh sau 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh giữ gìn, phát huy giá trị các địa chỉ đỏ

Ngày 30/4/1975, thời khắc trọng đại của lịch sử dân tộc đã lùi dần vào quá khứ năm thứ 47. Nhưng cho đến tận hôm nay, những niềm tự hào của cha anh vẫn đang tiếp tục được các thế hệ kế cận, mai sau tiếp bước và phát huy trên nhiều phương diện. Và các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố là một lát cắt lịch sử đầy tự hào như thế.