Các ban xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

NDO - Ngày 30/3, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy (1948-2023), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Tháng 3/1940, Ban cán sự Đảng tỉnh Phú Thọ (tức Tỉnh ủy lâm thời) được thành lập. Để đáp ứng nhiệm vụ chính trị, tháng 3/1948, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ra Nghị quyết thành lập các ban giúp việc Tỉnh ủy gồm: Ban Tuyên huấn (tiền thân của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Ban Tổ kiểm (tiền thân của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy); Ban Dân vận, Ban Kinh tế-Tài chính và tháng 9/1948 thành lập Văn phòng Tỉnh ủy.

Trải qua quá trình 75 năm xây dựng và trưởng thành, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy đã không ngừng được củng cố, phát triển, đội ngũ cán bộ luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ tỉnh và của dân tộc.

Với những thành tích đã đạt được, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu khẳng định: Cùng với sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã không ngừng phát triển, hoàn thiện cả về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng qua các giai đoạn cách mạng.

Các ban xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì ảnh 1

Đồng chí Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ.

Các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thành, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một bộ phận trọng yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Đồng thời khẳng định, cùng với sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã không ngừng phát triển, hoàn thiện cả về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng qua các giai đoạn cách mạng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của cấp ủy.

Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp, xử lý thông tin, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị để tham mưu triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX…

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ đã vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.