Cà Mau tìm cách phát huy công năng “Âu thuyền Tắc Thủ”

NDO - “Âu thuyền Tắc Thủ” sau khi thu hồi sẽ hỗ trợ đắc lực để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai đầu tư Dự án cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây, nhằm chủ động kiểm soát mặn, điều tiết nguồn nước cho vùng phía nam sông Cái Lớn và vùng phía bắc Cà Mau.
0:00 / 0:00
0:00
Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau thông qua các nghị quyết cấp bách, nhằm gỡ khó trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau thông qua các nghị quyết cấp bách, nhằm gỡ khó trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trưa 25/10, Kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, đã quyết nghị thông qua các nội dung mang tính cấp bách trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Theo đó, các đại biểu tại kỳ họp đã quyết nghị, thống nhất thông qua việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 chuyển sang năm 2022 (nguồn vốn ngân sách tỉnh); quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; việc thực hiện phương án nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Trong danh mục dự án thu hồi đất bổ sung năm 2022 tại Cà Mau, đáng chú ý có việc thu hồi đất Dự án cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây, với diện tích hơn 1,2ha (địa điểm tại huyện Thới Bình và thành phố Cà Mau). Cụm công trình từng nhận được sự kỳ vọng rất lớn của nhân dân địa phương trong việc kiểm soát ngọt hóa vùng bán đảo Cà Mau. Nhưng do nhiều nguyên nhân, công trình không phát huy công năng, hiệu quả, gây lãng phí lớn.

Đến nay, khi cống Cái Lớn-Cái Bé (tỉnh Kiên Giang) đưa vào vận hành hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục triển khai giai đoạn 2 nhằm phát huy công trình liên vùng để kiểm soát mặn, ngọt.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự án giai đoạn 2 sẽ mở rộng cống, sửa chữa Âu thuyền Tắc Thủ (cũ) và xây mới một âu thuyền, đầu tư cụm công trình từ Âu thuyền Tắc Thủ đến cống Cà Mau.

Dự án do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 700 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cụm công trình liên hoàn sẽ giúp chủ động kiểm soát mặn, điều tiết nguồn nước cho vùng phía nam sông Cái Lớn và vùng bắc Cà Mau.

Cà Mau tìm cách phát huy công năng “Âu thuyền Tắc Thủ” ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại Kỳ họp thứ bảy của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tỉnh vừa thông qua.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tại địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã qua, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong những tháng còn lại của năm 2022.

Trong đó, cần tập trung thực hiện quyết liệt các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra ổn định và tăng thu nhập cho người dân; phát triển mạnh công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ, đưa vào vận hành các dự án, chương trình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu...