Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023

NDO - Ngày 8/12, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Quân chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tướng Nguyễn Văn Nam trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Quân khu, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác sẵn sàng chiến đấu; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các lễ, hội, sự kiện chính trị và các đoàn khách đến thăm và làm việc trên địa bàn.

Đối với công tác đảng, công tác chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu và Thành ủy về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tổ chức lực lượng Quân đội, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, kịp thời ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình thực hiện sát yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố đã đạt trong năm qua.

Đồng chí yêu cầu Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ nghị quyết, thông tri, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023; tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố tập trung xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần, tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng Khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo, Đề án “Xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần trong khu vực phòng thủ Thành phố”, Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” theo lộ trình và nhiệm vụ được giao; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa.