Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng GD-ĐT: 32% sách lớp 1 được chọn là  bộ Cánh Diều

"Việc để xảy ra bức xúc trong dư luận xã hội về một số điểm chưa phù hợp trong sách giáo khoa (SGK) môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều có trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, Hội đồng thẩm định và tác giả", Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ báo cáo với các đại biểu Quốc hội.