Bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

NDO -

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc (Ảnh: VGP).
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc (Ảnh: VGP).

Ngày 25-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về việc bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam; ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiêm giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định số 767/QĐ-TTg ngày 25-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, thay ông Đinh Tiến Dũng (nguyên Bộ trưởng Tài chính) đã được bổ nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng thời, tại Quyết định số 769/QĐ-TTg ngày 25-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, kiêm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, thay bà Nguyễn Thị Minh (nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) đã nghỉ hưu.

Theo quy định hiện hành, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam (Hội đồng quản lý) giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, BH thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hội đồng quản lý gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định.

Hội đồng quản lý có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm.