Bình Thuận tuyên dương 50 gương điển hình Người cao tuổi

NDO - Ngày 12/10, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức tuyên dương 50 gương điển hình người cao tuổi trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2021".
0:00 / 0:00
0:00
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2021 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tặng Bằng Khen.
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2021 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tặng Bằng Khen.

Trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp Hội Người cao tuổi trong toàn tỉnh đã chủ động và thường xuyên phối hợp tham gia trong nhiều chương trình, hoạt động do lực lượng Công an triển khai; nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động hội viên, người thân gia đình tuân thủ, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phân công hội viên tham gia tích cực các Tổ hòa giải, Tổ tự quản, Tổ An ninh nhân dân; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa nhiều đối tượng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra giải quyết; xây dựng nhiều mô hình tự phòng, tự quản hoạt động có hiệu quả và có sức lan tỏa rộng khắp cộng đồng.

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tá Văn Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trong 5 năm từ 2016 đến 2021, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp Công an tỉnh xây dựng 5 mô hình tự phòng, tự quản: “Gia đình người cao tuổi không có người thân mắc vào ma túy”; “Gia đình người cao tuổi không có người thân vi phạm pháp luật”; “Gia đình người cao tuổi không có người thân mắc tệ nạn xã hội”; “Gia đình người cao tuổi không vi phạm trật tự an toàn giao thông”; “Gia đình người cao tuổi không có người thân vi phạm an ninh, trật tự”.

Các mô hình này hoạt động có hiệu quả thiết thực, phát huy vai trò gương mẫu, uy tín của hội viên người cao tuổi trong tuyên truyền vận động con cháu, người thân trong gia đình, hàng xóm chấp hành các quy định của pháp luật; tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Đã phối hợp vận động 117 đối tượng đi cai nghiện; cảm hóa, giáo dục 478 đối tượng lầm lỡ, tái hòa nhập cộng đồng; tiếp tục duy trì nhân rộng các mô hình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Xóm đoàn kết”…

Duy trì hoạt động của tổ hòa giải để giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, góp phần xây dựng thôn xóm, khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc.

Sự hối hợp giữa lực lượng Công an và Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên Người cao tuổi và cán bộ chiến sĩ Công an trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao-Gương sáng” trong toàn hội viên.

Từ đó đã tạo được sức lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tích cực tham gia, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những gương điển hình tiêu biểu người cao tuổi trình bày và chia sẻ kinh nghiệm quý báu về những hoạt động thực tiễn của phong trào tại cở sở.

Nhân dịp này, 50 gương người cao tuổi điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức Hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2021 đã được tuyên dương.