Bình Định tổ chức kỷ niệm Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam

NDO -

Chiều 18/5, tại thành phố Quy Nhơn, nhân dịp Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890-19/5/2022) và Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), UBND tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, tôn vinh trí thức tiêu biểu về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định lần thứ IV-năm 2022.

Bình Định tôn vinh 59 trí thức tiêu biểu về khoa học, công nghệ.
Bình Định tôn vinh 59 trí thức tiêu biểu về khoa học, công nghệ.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đông đảo các trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Định.

Đây là hoạt động được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm tri ân và vinh danh những trí thức giàu tâm huyết và năng lực sáng tạo đã có nhiều cống hiến trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà và đất nước; đồng thời khuyến khích các thế hệ trí thức tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa để xây dựng quê hương Bình Định của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh: “Lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Ngày 18/5/1963, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu với Đại hội, Người nói: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.

Trong lời nói ngắn gọn nêu trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nguyên lý, mục tiêu và sứ mệnh cao cả của khoa học và công nghệ. Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển của khoa học và công nghệ Việt Nam trong suốt chặng đường vừa qua”. 

Đối với tỉnh Bình Định, khoa học và công nghệ luôn được các thế hệ lãnh đạo dành sự quan tâm đặc biệt. Trong 44 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giới trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định luôn nỗ lực trong việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ bằng tất cả tâm huyết và trí tuệ của mình. 

Những năm gần đây, đất nước ta nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Là một tỉnh còn khó khăn, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu khoa học còn thiếu thốn, song vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, hơn lúc nào hết đội ngũ trí thức tỉnh nhà đã ý thức được trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước.

Chính từ trong những thử thách ấy, đội ngũ trí thức của tỉnh đã chứng tỏ bản lĩnh của người trí thức thời đại Hồ Chí Minh, dấn thân cùng quê hương, đất nước, vì niềm đam mê nghiên cứu khoa học; không ngừng sáng tạo, tìm tòi, ứng dụng những thành tựu khoa học-công nghệ trên mọi lĩnh vực sản xuất và xã hội, tạo ra giá trị mới cho xã hội và góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.  

Trong đợt tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ lần thứ IV này có những nét tiêu biểu, khác biệt so với 3 lần tôn vinh trước đây. Đó là: lần đầu tiên, 5 nhóm tiêu chí xét chọn đều có trí thức được tôn vinh, trong đó, có trường hợp đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ; 59 trí thức được tôn vinh hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh có năng lực quản lý, doanh nhân và cả người lao động trực tiếp.

Các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học cũng như các giải pháp, sáng kiến của các trí thức được lựa chọn tôn vinh đều đã được triển khai áp dụng trong thực tiễn và đem lại hiệu quả, đạt giải thưởng cao trong các hội thi sáng tạo kỹ thuật và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; một số trí thức được trao tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng biểu dương, ghi nhận và chúc mừng 59 trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ đã được tôn vinh ngày hôm nay. Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao và tự hào, vui mừng vì có nhiều trí thức, nhà khoa học có các đóng góp tích cực cho sự phát triển khoa học và công nghệ và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.  

Để thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đội ngũ trí thức, nhà khoa học của tỉnh nhà và các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục đồng hành với nhau vượt qua khó khăn, thách thức, cùng nhau nỗ lực hơn nữa, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực cho sự phát triển.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: Một là, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ, xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; lấy nền tảng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng tốt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để có sự bứt phá, vượt lên trong một số ngành và lĩnh vực; tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học-công nghệ;

Hai là, tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đội ngũ trí thức tỉnh ta tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác.

Đồng thời, đội ngũ trí thức cần ý thức sâu sắc vị trí, vai trò của mình, tích cực đổi mới tư duy và năng động, nhanh nhạy tiếp thu các thành tựu khoa học và kỹ thuật mới, có nhiều sáng kiến áp dụng vào sản xuất, kinh doanh và trong thực tiễn đời sống;

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp toàn quốc. Phấn đấu ngày càng có nhiều thanh niên, công nhân, nông dân đạt giải thưởng, danh hiệu cao, được vinh danh toàn quốc; có nhiều công nghệ được cấp bằng phát minh, sáng chế;

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, trí thức nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong quá trình phát triển của tỉnh, tạo động lực để đội ngũ trí thức không ngừng phấn đấu vươn lên, nâng cao năng lực, trình độ và khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của mình cho quê hương, đất nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những gương trí thức điển hình, nhất là giới trí thức trẻ;

Năm là, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, nhất là những chuyên gia đầu ngành trong việc nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện xã hội, góp phần xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà nhanh hơn, toàn diện hơn và bền vững hơn.