Biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu

NDO -

Sáng 10-9, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua giai đoạn 2021 - 2025, với sự tham gia của 25 tập thể và 98 cá nhân có thành tích tiêu biểu, đại diện hơn 830 nghìn đoàn viên công đoàn của 63 công đoàn các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư.

Biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu

Trong năm năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước phù hợp với cán bộ, đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch phát động thi đua, chỉ đạo các khối thi đua và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ).

Nổi bật là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Cuộc vận động “Cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực” lồng ghép các phong trào thi đua các cuộc vận động do các cơ quan ban, bộ, các ngành phát động…

Qua phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động thực tiễn của đội ngũ CBCCVCNLĐ về rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; Đổi mới sáng tạo trong các hoạt động, tham mưu, phục vụ, nghiên cứu. Nhiều công đoàn cơ sở đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn chủ động, thực hiện với những việc làm cụ thể, tám giờ làm việc có chất lượng hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

 Từ kết quả thi đua yêu nước đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đạt các danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua các cấp có nhiều lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý, như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động,... 

Từ năm 2016 đến 2020, đã có 2.496 sáng kiến cải tiến được công nhận, 1.380 đề tài cấp nhà nước được nghiệm thu thực hiện áp dụng trong thực tế. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp 13 Bằng Lao động sáng tạo. 4368 tập thể và cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen. 78 cán bộ đoàn viên được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng thưởng Gương mặt của năm.

Trong giai đoạn tiếp theo, Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng. Thi đua, khen thưởng phải thực sự là động lực to lớn và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới. Tăng cường kiểm tra, đánh giá và khen thưởng các đơn vị cơ sở và đoàn viên là người lao động trực tiếp tăng cường phát hiện khen thưởng đột xuất khi có thành tích. Không ngừng đổi mới nội dung và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ gắn các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tổ chức Công đoàn, các ban, bộ, ngành T.Ư phát động.

Ghi nhận những thành tích đạt được của CBCCVCLĐ thời gian qua, hội nghị đã tôn vinh 25 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời, hội nghị cũng đã phát động thi đua giai đoạn 2021 - 2025 trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam.