Tạo thuận lợi tối đa trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn dịch bệnh

Thứ Sáu, 30-07-2021, 10:58
Người dân đăng ký khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông bằng thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, đặc biệt tại các tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang nỗ lực tiếp chung tay phòng chống dịch, bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tinh thần tạo thuận lợi tối đa...

Ngày 29/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2259/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân hướng dẫn về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn dịch Covid-19. Theo đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, phải chủ động, khẩn trương phối hợp Sở Y tế và thống nhất với các cơ sở sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19 tại mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch Covid-19.  Đồng thời lưu ý hoạt động thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế đặc thù như sau:

- Đối với cơ sở khám, chữa bệnh chuyển đổi công năng để điều trị người bệnh mắc Covid-19: Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh toán theo quy định về chế độ bảo hiểm y tế đối với chi phí để khám và điều trị bệnh nền, bệnh phát sinh; không bao gồm các chi phí để khám, chữa bệnh Covid-19 theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do virus SARS-CoV-2 ban hành theo Quyết định 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do virus SARS-CoV-2.

- Đối với bệnh viện dã chiến mới thành lập: Tổ chức ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám, chữa bệnh được giao quản lý bệnh viện dã chiến để khám, chữa bệnh tại bệnh viện dã chiến. Thống nhất với Sở Y tế để xác định tạm thời hạng bệnh viện và thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế như đối với bệnh viện chuyển đổi công năng.

Đồng thời, đề nghị Sở Y tế khẩn trương thực hiện thủ tục xếp hạng; cấp mã đối với bệnh viện dã chiến theo quy định của Bộ Y tế. Trong đó, thống nhất với cơ sở khám, chữa bệnh được giao quản lý bệnh viện dã chiến về danh mục dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế , danh sách nhân viên y tế hành nghề tại Bệnh viện dã chiến, kể cả đội ngũ nhân viên y tế được hỗ trợ, tăng cường từ nơi khác đến; xác định số giường thực tế theo các khoa, phòng điều trị để cơ quan Bảo hiểm xã hội làm căn cứ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định; Phối hợp Sở Y tế thống nhất phương án cung ứng đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, ưu tiên việc điều tiết hoặc mua bổ sung thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung, khẩn trương tổ chức đấu thầu tập trung, hạn chế tối đa việc giao cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu trong giai đoạn này để giảm bớt áp lực cho cơ sở; Việc trích chuyển dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thứ hai, phối hợp các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định trong quá trình khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế, cụ thể như sau:

- Đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16: Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo và hướng dẫn để người bệnh bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh thuận lợi nhất trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế như các trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến; phối hợp cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo yêu cầu chuyên môn và khả năng tiếp nhận của tuyến trên.

- Người bệnh bảo hiểm y tế được làm các xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được quỹ Bảo hiểm y tế hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định.

- Đối với các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, basedow, ung thư đang được quản lý điều trị tại Bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh: Căn cứ danh sách người bệnh được Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến cập nhật, thông báo trên Hệ thống Thông tin giám định Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp  Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức quản lý khám, cấp thuốc tại các cơ sở tuyến dưới đủ năng lực.

Có thể thấy, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã không ngừng chủ động bám sát thực tế triển khai chính sách Bảo hiểm y tế tại các địa phương, nêu cao quyết tâm chính trị của toàn ngành trong công tác chung tay cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch Covid-19, chủ động đưa ra các giải pháp hỗ trợ quyết liệt, kịp thời, nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19 tại mỗi địa phương.

NHẬT ANH