Hồ thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết nước để giảm mực nước hồ.

Chủ động ứng phó bão Vamco

Ngày 12-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có công điện về chủ động ứng phó với bão Vamco và tình hình mưa lũ. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh các đình hoãn các cuộc họp không liên quan công tác chỉ đạo ứng phó mưa bão.