Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng

NDO -

NDĐT- Nhà trưng bày Bảo tàng Tân Trào (Tuyên Quang) hiện lưu giữ 128 hiện vật, 112 tài liệu giấy tờ, ảnh tài liệu và hơn một nghìn tài liệu khoa học. Phần lớn là những hiện vật, tài liệu về Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Không khí đấu tranh cách mạng hào hùng, vẻ vang của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo Đảng, Bác Hồ.
Không khí đấu tranh cách mạng hào hùng, vẻ vang của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo Đảng, Bác Hồ.
Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 1

Vũ khí và đồ dùng sinh hoạt của các chiến sĩ cách mạng đã dùng ở Tân Trào thời kỳ 1941-1942.

Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 2

Bức tranh quang cảnh ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại rừng Trần Hưng Đạo.

Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 3

Đèn đồng và bát sứ dùng trong lễ ăn thề gia nhập cách mạng tại thôn Khuôn Trạm.

Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 4

Với chủ đề “Những sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra tại Tân Trào tiến tới tổng khởi nghĩa”, gian phòng 2 có 76 hiện vật, bút tích của Bác Hồ.

Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 5

Chiếc máy chữ Bác dùng để soạn thảo các văn bản gửi các chiến sỹ lãnh đạo cuộc cách mạng trong cả nước năm 1945.

Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 6

Cờ đỏ sao vàng được sử dụng trong cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 7

Mảnh chăn Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng trong thời gian làm việc tại lán Nà Lừa.

Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 8

Lưỡi lê : Chiến lợi phẩm quân ta thu được của quân Nhật bị đánh bại tại đèo Chấn, tháng 6 năm 1945.

Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 9

Bản đồ khu giải phóng.

Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 10

Bức tranh tái hiện Bác Hồ chủ trì Đại hội Quốc dân tại đình Tân Trào ngày 16/8/1945 để chuẩn bị tổng khởi nghĩa.

Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 11

Tuyên ngôn và chính cương báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II.

Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 12

Những con dấu của chính quyền cách mạng.

Bảo tàng Tân Trào: Nơi lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng ảnh 13

Nhà trưng bày Bảo tàng Tân Trào là nguồn tư liệu bổ ích, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, cách mạng vẻ vang của dân tộc.