Báo Pasaxon tiếp tục đăng bài xã luận ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra ngày 6/2 tiếp tục đăng bài xã luận ca ngợi những thành tựu Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Báo Pasaxon số ra ngày 6/2 tiếp tục đăng bài xã luận ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập. (Ảnh: Hải Tiến)
Báo Pasaxon số ra ngày 6/2 tiếp tục đăng bài xã luận ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập. (Ảnh: Hải Tiến)

Bài báo viết, trong không khí tưng bừng đón chào năm mới, toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Việt Nam cũng vui mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiến bước trên con đường độc lập, tự do và phát triển, bài báo nêu rõ đất nước Việt Nam luôn vững niềm tin, một lòng bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Trích dẫn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, bài báo nhấn mạnh nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước Việt Nam là động viên tinh thần yêu nước, ý chí xây dựng đất nước giàu mạnh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và thịnh vượng. Đó cũng là mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà trong suốt cuộc đời Người đã nhiều lần nhắc đến và mọi hành động của Người cũng đều nhằm biến mong muốn đó trở thành hiện thực.

Ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài báo khẳng định hệ giá trị to lớn trong tư tưởng của Người đang được toàn Đảng, toàn thể nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện trong công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước trong suốt 35 năm qua và trong những giai đoạn tiếp theo.

Khẳng định những kết quả, thành tựu mà Việt Nam đã đạt được là vô cùng quan trọng, toàn diện, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật, bài báo cũng cho rằng công cuộc xây dựng nền kinh tế ổn định và vững mạnh mà Việt Nam đang thực hiện là một bước quan trọng để hiện thực hóa mong muốn đất nước được phồn vinh, hạnh phúc theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.