Người lao động xếp hàng từ sớm để làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Tăng cường truyền thông không nên nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Để bảo đảm quyền lợi lâu dài, bền vững cho người lao động trong bối cảnh số người nhận bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng trong những tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn  đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông không nên nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.