Bảo đảm sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

Nằm trong Chương trình Quốc gia về quản lý nhu cầu điện (DSM) giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 279/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội nói chung, Sở Công thương TP Hà Nội nói riêng đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các kế hoạch, giải pháp nhằm góp phần bảo đảm sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả (SDÐTK-HQ).

TP Hà Nội khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái.
TP Hà Nội khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái.

Chương trình DSM nhằm bảo đảm ổn định cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng. Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện TP Hà Nội, góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia nhằm giảm nhu cầu về vốn đầu tư trong xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, góp phần khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững.

Nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và SDÐTK-HQ; từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình DSM đến cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh. Chương trình DSM hướng đến mục tiêu giảm công suất phụ tải cực đại (công suất đỉnh) và điện năng tiêu thụ của hệ thống điện thông qua các hoạt động gián tiếp hay trực tiếp của khách hàng, được khuyến khích bởi các đơn vị phân phối điện. DSM bao gồm Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), SDÐTK-HQ, thực hiện mua bán điện mặt trời mái nhà.

Năm nay, Sở Công thương TP Hà Nội xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình tuyên truyền, tăng cường giáo dục cộng đồng, giáo dục trong các cơ sở đào tạo về nội dung, lợi ích của việc thực hiện Chương trình DSM trên địa bàn thành phố. Sử dụng đồng bộ các phương tiện thông tin, truyền thông phù hợp để tăng cường nhận thức cho người dân, khách hàng sử dụng điện và các đơn vị điện lực đối với Chương trình DSM. Tiếp tục trang bị các hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại tại các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện như hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến, đồng hồ đo điện (ÐHÐÐ) đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa (AMR), năng lượng mặt trời áp mái, tích hợp lưu trữ năng lượng, thông tin để tối ưu hóa việc tham gia của khách hàng sử dụng điện trong Chương trình DSM. Tiếp tục triển khai thay thế ÐHÐÐ cơ khí bằng ÐHÐÐ điện tử; lập cơ sở dữ liệu đo đếm hằng ngày của nhiều loại hình khách hàng từ dân dụng đến công nghiệp, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phân tích, nghiên cứu phụ tải, dự báo phụ tải cũng như việc quản lý nhu cầu điện chính xác và kịp thời.

Theo Ban Kinh doanh Tổng công ty Ðiện lực TP Hà Nội (EVN HANOI), Tổng công ty đã triển khai Chương trình DR phi thương mại tới các khách hàng sử dụng điện trọng điểm trên địa bàn thành phố. Chương trình kêu gọi khách hàng cùng chung tay thực hiện các biện pháp SDÐTK-HQ đáp ứng điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện trong khung giờ cao điểm của hệ thống điện, theo yêu cầu vận hành của Trung tâm Ðiều độ hệ thống điện quốc gia, thành phố. Việc vận động khách hàng tham gia DR giúp EVN HANOI bảo đảm công tác cung ứng điện liên tục, ổn định, an toàn trên địa bàn TP Hà Nội, đồng thời, hạn chế các sự cố đột xuất do quá tải cục bộ khu vực trong thời gian cao điểm. Ngoài ra, DR còn nâng cao được nhận thức, ý thức của khách hàng sử dụng điện và người dân trên địa bàn thành phố trong việc quản lý nhu cầu điện và SDÐTK-HQ và thông minh.

Về vấn đề này, ngày 23-3-2020, UBND thành phố Hà Nội có Kế hoạch số 61/KH-UBND về thực hiện Chương trình DSM trên địa bàn thành phố. Căn cứ Luật Ðiện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Quyết định số 279/QÐ-TTg và Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 8-11-2018 của UBND thành phố Hà Nội, ngành Công thương Hà Nội đã triển khai Ðề án "Nghiên cứu đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời (NLMT) trên địa bàn TP Hà Nội", Sở Công thương nghiên cứu đề xuất triển khai đề án thí điểm lắp đặt hệ thống điện NLMT áp mái tại một số nhà ga đường sắt đô thị trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội; một mô hình điện NLMT mặt nước trên mặt hồ Ðồng Quan, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn nhằm tăng sản lượng điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố. Nghiên cứu xây dựng quy định bắt buộc việc lắp đặt hệ thống điện NLMT áp mái đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan, ban, ngành, trường học, trụ sở UBND các cấp, công an các phường, đồn công an và các trạm y tế để khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, ngành Công thương Hà Nội đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp như: Tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức; áp dụng và nâng cao khoa học - công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế... Với những giải pháp cụ thể trên, ngành công thương Hà Nội từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình DSM đến các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Kết hợp thực hiện Chương trình DSM với việc hỗ trợ, khuyến khích khách hàng tham gia đầu tư trang bị hệ thống NLMT trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, lộ trình phát triển lưới điện thông minh cũng như định hướng phát triển các dạng năng lượng tái tạo của thành phố.