Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường bán trú

Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học, đặc biệt là tại các trường vùng cao, cơ sở vật chất thiếu thốn càng phải được đặt lên hàng đầu, điều này sẽ giúp cho học sinh vùng cao được chăm lo sức khỏe và việc học tập sẽ không bị dán đoạn.