Báo cáo không đầy đủ, Seaside Homes bị phạt 70 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa xử phạt hành chính Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes, số tiền 70 triệu đồng, vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 8/8/2022, ban hành Quyết định số 217/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes (địa chỉ tại 124 Khánh Hội, phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh), số tiền 70 triệu đồng, do Công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trước đó, trong đợt phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022, Công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định tại các tài liệu:

Bản công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu, Phương án phát hành trái phiếu và Bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đến nhà đầu tư, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.