[Ảnh] Ủy ban Kiểm tra Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

NDO - Sáng 29/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương gặp mặt Đoàn các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì buổi gặp mặt.
Đồng chí Trần Cẩm Tú với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Trần Cẩm Tú với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp mặt.
[Ảnh] Ủy ban Kiểm tra Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ảnh 1

Đồng chí Trần Cẩm Tú với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp mặt.

[Ảnh] Ủy ban Kiểm tra Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ảnh 2

Đồng chí Trần Cẩm Tú chủ trì buổi gặp mặt.

[Ảnh] Ủy ban Kiểm tra Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ảnh 3

Quang cảnh buổi gặp mặt Đại diện các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[Ảnh] Ủy ban Kiểm tra Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ảnh 4

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi gặp mặt.

[Ảnh] Ủy ban Kiểm tra Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ảnh 5

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại buổi gặp mặt.

[Ảnh] Ủy ban Kiểm tra Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ảnh 6

Đồng chí Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

[Ảnh] Ủy ban Kiểm tra Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ảnh 7

Đại diện các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại buổi gặp mặt.

[Ảnh] Ủy ban Kiểm tra Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ảnh 8

Đồng chí Trần Cẩm Tú với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp mặt.

[Ảnh] Ủy ban Kiểm tra Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ảnh 9

Đồng chí Trần Cẩm Tú với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp mặt.