[Ảnh] Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO - Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 20/6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nga đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[Ảnh] Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Trong không khí nghiêm trang, Tổng thống Vladimir Putin và đoàn bước chậm trên khu vực quảng trường Ba Đình phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Tổng Thống Vladimir Putin và đoàn trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3

Sau khi hai chiến sĩ đặt vòng hoa vào vị trí, Tổng thống Vladimir Putin kính cẩn trước nơi yên nghỉ của vị lãnh tụ Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4

Tổng thống Vladimir Putin chỉnh dòng chữ trên vòng hoa.

[Ảnh] Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 6

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nga tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

back to top