[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An

NDO - Chiều 26/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón các thành viên đi cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An ảnh 4

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Chính phủ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp khách.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An ảnh 5
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An ảnh 6
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An ảnh 7
Các thành viên đi cùng đoàn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An ảnh 8
Quang cảnh buổi tiếp.