[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith

NDO - Chiều 7/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón các thành viên trong Đoàn của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith ảnh 4

Đại diện các bộ, ban, ngành của Chính phủ Việt Nam tham dự buổi tiếp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith ảnh 5

Quang cảnh buổi tiếp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith ảnh 6

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith ảnh 7

Các thành viên tháp tùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith tham dự buổi tiếp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các thành viên tháp tùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith ảnh 9

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith với đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành của Chính phủ Việt Nam.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith ảnh 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiễn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và các thành viên trong Đoàn.