Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Tôn Vinh Côn, Chủ tịch Công ty Đầu máy toa xe Đại Liên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Tôn Vinh Côn, Chủ tịch Công ty Đầu máy toa xe Đại Liên.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Trung Quốc

Nhân chuyến tham dự Hội nghị thường niên của WEF, chiều 24/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Công ty Đầu máy toa xe Đại Liên và Tổng Giám đốc Tập đoàn xây dựng Điện lực Trung Quốc.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Trung Quốc ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Tôn Vinh Côn, Chủ tịch Công ty Đầu máy toa xe Đại Liên.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Trung Quốc ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vương Tiểu Quân, Phó Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Điện lực Trung Quốc.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Trung Quốc ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vương Tiểu Quân, Phó Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Điện lực Trung Quốc.
back to top