[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và CPTPP

NDO - Chiều 9/7 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Nhật Bản Shindo Yoshitaka
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và CPTPP ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón các thành viên đi cùng Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và CPTPP ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và CPTPP ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và CPTPP ảnh 4

Quang cảnh buổi tiếp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và CPTPP ảnh 5

Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và CPTPP ảnh 6

Các thành viên đi cùng với Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tham dự buổi tiếp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng phụ trách Hiệp định Đối tác Toàn diện và CPTPP ảnh 7

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Chính phủ Việt Nam tham dự buổi tiếp.