[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024

NDO - Ngày 10/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 ảnh 3

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Hội nghị.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 ảnh 5

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng trình bày báo cáo tại hội nghị.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 ảnh 7

Các đại biểu tham dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 ảnh 8

Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 ảnh 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024.

back to top