[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

NDO - Trưa 20/6, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 1

Đoàn xe của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin di chuyển đến Phủ Chủ tịch. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 2

Thiếu nhi Thủ đô Hà Nội chào đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THỦY NGUYÊN - ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 3

(Ảnh: THỦY NGUYÊN - ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 4

Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 5

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: THỦY NGUYÊN - ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 6

(Ảnh: THỦY NGUYÊN - ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 7

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 8
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại lễ đón. (Ảnh: TTXVN)
[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 9

(Ảnh: THỦY NGUYÊN - ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 10
[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 11
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hội đàm. (Ảnh: TTXVN)